Wij begeleiden uw onderneming bij de toepassing van de mededingingsregels

Wij begeleiden uw onderneming bij de toepassing van de mededingingsregels

Wij begeleiden uw onderneming bij de toepassing van de mededingingsregels

Wij begeleiden uw onderneming bij de toepassing van de mededingingsregels

Mededingingsrecht

Het Europees en Nederlands mededingingsrecht heeft als doel dat alle ondernemingen op een eerlijke manier met elkaar concurreren op de markt. Zo verbiedt het kartelverbod afspraken tussen ondernemingen die de mededinging tussen concurrenten kunnen vervalsen, zoals prijsafspraken en marktverdelingsafspraken. Daarnaast verbiedt het mededingingsrecht het maken van misbruik van een economische machtspositie door een onderneming.

Ook in een digitale omgeving kan sprake zijn van een machtspositie. Om te voorkomen dat een onderneming een machtspositie verkrijgt of versterkt moeten fusies, overnames en joint ventures vooraf worden gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Europese Commissie en/of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in het kader van het concentratietoezicht als er bepaalde (omzet)drempels worden overschreden.

Ondernemingen en ondernemersverenigingen die het kartelverbod, het verbod op misbruik van een economische machtspositie of de meldingsplicht voor concentraties overtreden, riskeren een hoge boete van toezichthouders. Dat geldt ook voor natuurlijke personen die betrokken zijn bij een overtreding. Een goede kennis van de mededingingsregels is dus van groot belang en biedt ook kansen voor ondernemingen als zij binnen de mogelijkheden van het mededingingsrecht met elkaar willen samenwerken.

Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over een grote kennis van het mededingingsrecht in de meeste ruime zin. Wij begeleiden zowel ondernemingen als ondernemingsverenigingen bij de toepassing van de mededingingsregels.

Karteltoezicht

Misbruik economische machtspositie

Concentratietoezicht


Bekijk ook onze video over dit rechtsgebied.

Onze specialisten

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: