Netwerken

Wij hebben al meer dan twintig jaar ervaring met het adviseren van netwerk- en nutsbedrijven en decentrale overheden over het aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en staatssteunrecht in deze sector. Wij begeleiden speciale sectorbedrijven en decentrale overheden bij vraagstukken over onder meer hun aanbestedingsplicht (waaronder de intragroepsvrijstelling), het houden van een aanbesteding en aanbestedingsgeschillen. Ook staan wij aannemers bij die inschrijven op aanbestedingen. Vanuit het mededingingsrecht ondersteunen wij ondernemingen door te adviseren over het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten en verlenen wij bijstand aan ondernemingen die verdacht worden van overtreding van de mededingingsregels. Vanuit het staatssteunrecht beoordelen wij of overheidsbijdragen aan projecten in netwerksectoren in overeenstemming zijn met de staatssteunregels en verrichten, indien nodig, staatssteunmeldingen bij de Europese Commissie.

Tot onze cliƫnten behoren:
 • Decentrale overheden
 • Nutsbedrijven (elektriciteit, warmte, drinkwater, openbaar vervoer)
 • Aannemers (GWW, infra, B&U, installatietechniek)
 • Projectontwikkelaars

Enkele referenties:

 • Begeleiden van een waterschap bij een procedure van het innovatiepartnerschap voor een dijkversterking;
 • Advisering netwerkbedrijf over de oprichting van een erkenningsregeling;
 • Bijstand aan vier netwerkbedrijven (water, elektriciteit, gas, telecom (glasvezel, cai) in kort geding over het sluiten van een raamovereenkomst ten behoeve van het leggen van kabels en leidingen door middel van een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
 • Advisering over diverse publiek-private samenwerkingen;
 • Begeleiden van een waterschap bij een staatssteunmelding van een innovatief waterzuiveringsproject;
 • Staatsteunrechtelijke advisering over innovatie waterzuiveringsprojecten;
 • Aanbestedingsrechtelijke en staatssteunrechtelijke advisering aan een provincie over de aanleg van breedbandinternet in rurale gebieden.

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: