Greetje Fimerius

Greetje Fimerius (1982) legt zich volledig toe op het (Europese) aanbestedingsrecht. Zij adviseert zowel publieke als private partijen en staat hen bij in geschillen en juridische procedures.
Greetje heeft in het bijzonder ervaring met aanbestedingen op het gebied van vastgoed, GWW, ICT, mobiliteit en zorg. Ook bij complexe projecten weet zij structuur aan te brengen.

Greetje is een analytische en toegankelijke advocaat. Haar cliënten profiteren van haar directe en efficiënte aanpak. Zij behoort tot de kleine groep ‘leading’ aanbestedingsavocaten van Nederland (Who’s Who Legal).

Greetje verzorgt met regelmaat cursussen op het gebied van het aanbestedingsrecht. Ze is onder meer docent bij het Instituut voor Bouwrecht. Ook is ze redacteur van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht & Staatssteun, hoofdredacteur van Commentaar Aanbestedingsrecht (Sdu) en een van de auteurs van Tekst en Commentaar Aanbestedingsrecht (Kluwer).

Voorheen was Greetje werkzaam bij Houthoff en AKD.

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

Greetje Fimerius heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:  Aanbestedingsrecht
Deze registratie verplicht Greetje elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Publicaties van Greetje Fimerius

Noot bij ECLI:NL:RB:DHA:2021:6730: Vertrek sleutelfunctionaris leidt tot ongeldigheid inschrijving
JAAN 2021/149 lees/download .pdf

Huurovereenkomst of overheidsopdracht: het Hof van Justitie geeft nadere verduidelijking
Tender Nieuwsbrief, juli 2021

Zijn merkverwijzingen bij een vervangingsopdracht voor armaturen toegestaan?
InstAllicht, maart 2021 
 
Redactioneel: Duurzaamheid bij aanbestedingen: wel doelen, onvoldoende actie
TA 2020/103 lees/download .pdf

Toepassing van art. 118 Rv in het aanbestedingsrechtelijk kort geding (?)
TA 2020/29 (co-auteur: mr. W.I. de Vries) lees/download .pdf

Noot bij ECLI:NL:GHDHA:2019:2429: De spanning tussen het evenredigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel
JAAN 2019/160 lees/download .pdf

Redactioneel: Verder op de ingeslagen weg
TA 2019/1 lees/download .pdf

Noot bij ECLI:NL:RBDHA:2017:15465: Het spanningsveld tussen het benutten van contractuele mogelijkheden en een ontoelaatbare wijziging van de opdracht
JAAN 2018/46 (co-auteur: mr. M.J. Verbaken) lees/download .pdf

De verplichting tot aankondiging op TenderNed, bestaat die wel?
TA 2018/1 (co-auteur: mr. W.I. de Vries) lees/download .pdf

Noot bij advies 393 CvAE: Shortlisten op basis van referenties: Mag het een beetje meer zijn?
JAAN 2017/169 (co-auteur: mr. M. Turk) lees/download .pdf

Redactioneel: Procederen in aanbestedingszaken
TA 2017/16 lees/download .pdf

Bijzonder voorwoord bij deel 21 van de serie Bouw- en Aanbestedingsrecht (Uitgeverij Paris)
Juli 2017

Annotatie bij HvJ EU 14 december 2016, C-171/15 (ECLI:EU:C:2016:948) m.b.t. proportionaliteit bij toepassing uitsluitingsgronden
TA 2017/40 (co-auteur: mr. H.P.C. Goedegebure) lees/download .pdf

Noot bij ECLI:NL:GHSHE:2017:1115: Gelijkheidsbeginsel verplicht tot overleggen bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid
JAAN 2017/115 (co-auteur: mr. W.I. de Vries) lees/download .pdf

De eigen toetsingsmaatstaven van de Commissie van Aanbestedingsexperts
TA 2016/3 lees/download .pdf

De bekendmaking van de beoordelingsmethodiek; een acte clair?
TA 2016/96 (co-auteur: mr. H.P.C. Goedegebure) lees/download .pdf

Annotatie bij prejudiciële vragen van de Hoge Raad bij arrest van 27 maart 2015 (ECLI:NL:HR:2015:757) m.b.t. proportionaliteit bij toepassing uitsluitingsgronden
TA 2015/58 (co-auteur: mr. H.P.C. Goedegebure) lees/download .pdf

Internetconsultatie concept-wetsvoorstel Wijziging Aanbestedingswet 2012: de reacties …
TA 2015/54 lees/download .pdf

Noot bij advies 180 CvAE: Referentie-eis: proportioneel en transparant
JAAN 2015/226 lees/download .pdf

Noot bij ECLI:NL:RBDHA:2013:18500 (De toepasselijkheid van de aanbestedingsbeginselen op een private aanbesteding)
JAAN 2014/43 lees/download .pdf

Noot bij ECLI:NL:GHAMS:2014:1583 (Geschiktheidseis of uitvoeringseis)
JAAN 2014/89 lees/download .pdf

Noot bij HvJ EU 18 september 2014, zaak C-549/13: Verplichting tot betaling minimumloon: een evenredige uitvoeringsvoorwaarde?
JAAN 2014/208 lees/download .pdf

Noot bij ECLI:NL:RBDHA:2014:6203: Geen herstelmogelijkheid bij ontbreken inschrijfbiljet
JAAN 2014/133 lees/download .pdf

Redactioneel: Het loopt zo’n vaart (nog) niet
TA 2013/314 lees/download .pdf

Onderhandse gunning onder de nieuwe Rechtsbeschermingsrichtlijnen: introductie van een ‘best practice’
TBR 2009/6 (co-auteur: prof. mr. J.M. Hebly)

Onderzoek naar de vorm en inhoud van beleid betreffende de omgang met Eigen Initiatieven in de bouw
Wolf Legal Publishers, 2006