Concentratietoezicht

Fusies, overnames en de oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen moeten, in het kader van het concentratietoezicht, gemeld worden bij de bevoegde mededingingsautoriteiten als bepaalde omzetdrempels worden overschreden. Voor de zorgsector gelden in Nederland verlaagde omzetdrempels en concentraties moeten ook bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden gemeld. Wij beschikken over ruime ervaring met het melden van concentraties - in vele sectoren, bij de ACM, de NZa en de Europese Commissie.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Wilt u weten of een voorgenomen transactie moet worden gemeld bij een toezichthouder? Wij kunnen u adviseren over mogelijke meldingsplichten.
  • Moet er een transactie worden gemeld dan verzorgen wij het gehele meldingstraject bij de ACM, de NZa of de Europese Commissie.


Neem contact op


<< Mededingingsrecht

Onze specialisten

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: