Onderwijs, cultuur en media

Maasdam Broers Fischer advocaten heeft meer dan twintig jaar ervaring in de onderwijs-, cultuur en mediasector, zowel op het gebied van het aanbestedingsrecht als op het gebied van het mededingingsrecht en staatssteunrecht. Wij zijn eveneens goed thuis in de regulatoire aspecten van deze sectoren.

Tot onze cliënten behoren:
 • Voortgezet onderwijs
 • HBO (hogescholen)
 • MBO (ROC’s)
 • Leveranciers aan onderwijsinstellingen, waaronder uitgeverijen
 • Musea en andere culturele instellingen
 • Instellingen en ondernemingen die actief zijn in de mediasector

Enkele referenties:

 • Adviseren aanbestedende diensten over de inkoop via Surf;
 • Adviseren aanbestedende diensten en ondernemingen over de mogelijkheden voor onderhandse gunning, bijvoorbeeld in het kader van de levering van een leerlingvolgsysteem of de opleiding voor integraal projectmanagement;
 • Begeleiden aanbestedende diensten bij het houden van een Europese aanbesteding, bijvoorbeeld de nieuwbouw van een huisvesting ten behoeve van een hogeschool;
 • Bijstaan van een leverancier van schoolboeken bij het indienen van een zienswijze bij de ACM omtrent een overname in de sector voor het uitgeven van schoolboeken en elektronische leeromgevingen;
 • Bijstaan aanbestedende diensten in kort geding, bijvoorbeeld een vereniging van onderwijsinstellingen in het kader van de levering van de WO-monitor;
 • Begeleiden inschrijvers bij inschrijven op Europese aanbestedingen, bijvoorbeeld op aanbestedingen voor elektronische leeromgevingen en de inhuur van onderwijspersoneel;
 • Bijstaan van winnende inschrijvers in kort geding, bijvoorbeeld in het kader van de door een scholengemeenschap gehouden aanbesteding voor de levering van leermiddelen;
 • Adviseren over de staatssteunrechtelijke aspecten van het verlenen van subsidies aan musea en andere culturele instellingen;
 • Adviseren over de staatssteunrechtelijke aspecten en  de Wet Markt en Overheid- problematiek aan een nationale instelling in de mediasector.

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: