Sectoren

In sectoren waar het algemeen belang een grote rol speelt, gelden vaak specifieke marktregels waaraan ondernemingen moeten voldoen. Deze marktregels worden gehandhaafd door verschillende toezichthouders, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit in de zorgsector, de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit in de food- en agrisector en de Autoriteit Consument en Markt in de telecom- en vervoerssector. Kennis van deze sectorspecifieke regels is van groot belang voor het beoordelen of bepaalde gedragingen of afspraken zijn toegestaan, en of er sectorspecifieke aanbestedingsregels in acht moeten worden genomen.

 

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: