Pascal Broers

Pascal Broers (1969) is gespecialiseerd in het (Europese) mededingingsrecht en het staatssteunrecht. Hij adviseert (semi-)overheden, ondernemingen en brancheorganisaties. Daarnaast staat hij cliënten bij in procedures bij de ACM, de NZa, de Europese Commissie en rechterlijke instanties.
Pascal heeft in het bijzonder ervaring met mededingings- en reguleringsvraagstukken in de food- en agrisector en in de zorgsector.

Pascal is een toegankelijke en praktisch ingestelde advocaat, die zijn cliënten graag bijstaat in het verwezenlijken van hun doelstellingen.

Pascal verzorgt (inhouse) cursussen op het gebied van het mededingings- een staatssteunrecht en publiceert geregeld in vaktijdschriften.

Voorheen was Pascal onder meer werkzaam bij de Directie Mededinging van de Autoriteit Consument en Markt als programmamanager Food & Agri.

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

Pascal Broers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: Mededingingsrecht.
Deze registratie verplicht Pascal elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Publicaties van Pascal Broers

De praktijk van compliance met de mededingingsregels bij Philips
Tijdschrift voor Compliance, april 2016 (met Yvonne Maasdam) lees online

Stimuleren van complianceprogramma’s mededinging door toezichthouders: kan het beter? 
Tijdschrift voor Compliance, april 2016, lees online 

Herprofilering bij zorgfusies geen zaak van de ACM
Financieele Dagblad, 10 april 2014 (met Rob Ludding) lees/download .pdf

Nuanceer regels mededinging
Het Financieele Dagblad, 14 mei 2012 (met Yvonne Maasdam)
 
Staatsteun in de zorgsector
M&M november 2011 (met Yvonne Maasdam) lees/download .pdf

Wet Markt en Overheid aangenomen door de Eerste Kamer
Procurement and Competition Letter mei 2011 lees/download .pdf

Europese actualiteiten mededingings- en staatssteunrecht
Procurement and Competition Letter, september 2010 lees/download .pdf

Nieuwe beleidsregels voor de toepassing en uitvoering van de mededingingsregels,
Procurement and Competition Letter, december 2009 lees/download .pdf

Mededinging en compliance of: voorkomen is beter dan genezen

Procurement and Competition Letter, april 2009 (Pascal) lees/download .pdf