Karteltoezicht

Binnen het karteltoezicht onderscheiden we horizontale en verticale samenwerking:

Afspraken tussen concurrerende ondernemingen (horizontale samenwerking)
Wanneer uw onderneming een afspraak maakt of een overeenkomst sluit met een concurrerende onderneming, is het van belang deze mededingingsrechtelijk te laten beoordelen. Overeenkomsten die in strijd zijn met het mededingingsrecht zijn nietig, en er bestaat een risico dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de Europese Commissie u een boete oplegt voor het niet naleven van de mededingingsregels. Ook ondernemingsverenigingen moeten zich aan de mededingingsregels houden als zij de belangen behartigen van aangesloten leden.

 

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Wij kunnen de voorgenomen samenwerkingsafspraken beoordelen in het kader van het mededingingsrecht, en u adviseren over de vormgeving van deze afspraken. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Wij kunnen alle soorten overeenkomsten toetsen, zoals: gezamenlijke productie-overeenkomsten, technologie-overeenkomsten, gezamenlijke inkoopovereenkomsten, onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, combinatie-overeenkomsten etc.
  • We bieden compliance-programma’s aan, doen audits en geven inhouse cursussen ter waarborging van de naleving van de mededingingsregels door uw organisatie.
  • Mocht de ACM of de Europese Commissie een onderzoek naar uw onderneming starten inzake mogelijke overtredingen dan kunnen wij u bijstand verlenen bij deze onderzoeken.


Neem contact opAfspraken tussen leveranciers en afnemers (verticale samenwerking)
Leveranciers en afnemers maken afspraken over koop, verkoop en doorverkoop van producten en diensten. Deze afspraken mogen de concurrentie niet beperken of vervalsen, zoals bijvoorbeeld het opleggen van vaste of minimumprijzen aan een distributeur door een leverancier. Ook verkoop via internet mag niet beperkt worden.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Wij kunnen een voorgenomen distributie-of franchiseovereenkomst beoordelen in het kader van het mededingingsrecht, en u adviseren over de wijze waarop u deze afspraak het beste kan vormgeven.
  • Wij kunnen u bijstaan indien uw leverancier uw onderneming beperkt bij de verkoop van goederen.
  • We bieden compliance-programma’s aan, doen audits en geven inhouse cursussen ter waarborging van de naleving van de mededingingsregels door uw organisatie.
  • Mocht de ACM of de Europese Commissie een onderzoek naar uw onderneming starten inzake mogelijke overtredingen dan kunnen wij u bijstand verlenen bij deze onderzoeken.


Neem contact op


<< Mededingingsrecht

Onze specialisten

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: