Yvonne Maasdam

Yvonne Maasdam (1968) is gespecialiseerd in het (Europese) mededingingsrecht en staatssteunrecht. Zij heeft ruime ervaring met het adviseren van private en publieke partijen over het mededingingsrecht en staatssteunrecht. Daarnaast staat zij haar cliënten bij in geschillen en juridische procedures en verricht zij meldingen in het kader van het concentratietoezicht bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en bij de Europese Commissie in het kader van het staatssteuntoezicht. Yvonne heeft specifieke kennis over marktwerking in gereguleerde sectoren zoals de zorgsector, de food- en agrisector en netwerksectoren.

Yvonne is een analytische en oplossingsgerichte advocaat. Samen met haar cliënten zoekt zij naar duurzame strategische oplossingen die ook op de lange termijn stand houden.

Yvonne verzorgt met regelmaat cursussen op het gebied van het (Europees) mededingingsrecht en staatssteunrecht. Ze is onder meer docent bij de VUlaw Academy op het gebied van mededingingsrecht en staatssteunrecht. Ook is ze een van de auteurs van Tekst en Toelichting Wet marktordering gezondheidszorg. Daarnaast is Yvonne oprichter en voorzitter van de Vereniging voor Compliance in de Zorg (VCZ).

Voorheen was Yvonne onder meer werkzaam bij Loyens & Loeff en is beëdigd als advocaat in 2000.

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

Yvonne Maasdam heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: Mededingingsrecht.
Deze registratie verplicht Yvonne elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Publicaties van Yvonne Maasdam


De praktijk van compliance met de mededingingsregels bij Philips
Tijdschrift voor Compliance, april 2016 (met Pascal Broers) lees online

Nuanceer regels mededinging

Het Financieele Dagblad, 14 mei 2012 lees online

Kartelwaakhond houdt actief toezicht in de zorgsector: ziekenhuizen zijn gewaarschuwd
Zorg & Financiering, september 2011 lees/download .pdf

Staatsteun in de zorgsector
M&M, november 2011 lees/download .pdf

Publieke belangen in de zorg geborgd door toepassing van de mededingingsregels door de Nederlandse Mededingingsautoriteit
Ars Aequi, juli/augustus 2011 (Yvonne) lees/download .pdf

The antitrust / standardization nexus in the eyes of the European Commission
Procurement and Competition Letter, december 2010 lees/download .pdf

Hartlauer: reguleren van zorgverlening begrensd
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, juli 2009 (Boom juridische uitgevers)  lees/download .pdf

Wie van de drie is de echte marktmeester in de zorg: de IGZ, de NMa of toch de NZa?
Actualiteiten Mededingingsrecht, juli 2009 (Sdu) lees/download .pdf

Diensten van algemeen economisch belang; een recept voor een betere balans tussen algemene en economische belangen?
Procurement Letter, negende jaargang, nummer 1, februari 2009 lees/download .pdf

Mededingingswet ingrijpend gewijzigd en zorginstellingen sneller naar de NMa
Procurement Letter, achtste jaargang, nummer 1, februari 2008 lees/download .pdf

De ontwikkeling van NZa-beleid inzake aanmerkelijke marktmacht in de zorg
Journaal Zorgverzekeringen, jaargang 3, nummer 5, juli 2007 (Sdu) lees/download .pdf

De contouren van een gewijzigd NMa-beleid rondom combinatievorming; een schot in de roos of in eigen voet?
Procurement Letter, zevende jaargang, nummer 1, maart 2007 lees/download .pdf

Tekst en Toelichting Wet marktordening gezondheidszorg
(Sdu), mei 2007