Transport

De transportsector is een belangrijke economische sector voor Nederland en omvat alle weg-, spoor- lucht- en waterverbindingen alsmede de mainports zoals de Rotterdamse haven en Schiphol. Zowel het personenvervoer als het vrachtvervoer maakt gebruik van deze infrastructurele verbindingen en is (deels) gereguleerd. Wij hebben meer dan twintig jaar ervaring met het adviseren van transportbedrijven en decentrale overheden vanuit het aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en staatssteunrecht.

Tot onze cliënten behoren:
 • Decentrale overheden
 • Fabrikanten en leveranciers van vracht- en (bestel)auto’s
 • Scheepsbouwers
 • Logistieke bedrijven in weg-, spoor-, en watervervoer
 • Ondernemingen op het gebied van verkeers- en transporttechnologie
 • Aannemers in de GWW-sector
 • Installatiebedrijven voor openbare verlichting

Enkele referenties:

 • Melden van een concentratie bij de Autoriteit Consument en Markt in de vrachtwagensector
 • Bijstaan van een logistiek bedrijf in de spoor- en watersector bij een procedure tegen de Europese Commissie
 • Advisering van een branchevereniging in de automotive sector
 • Bijstand van scheepsbouwers bij het inschrijven op aanbestedingen en aanbestedingsgeschillen
 • Begeleiding van een gemeente bij de ontwikkeling van een haven
 • Bijstand van aannemers in de GWW-sector en installatiebedrijven voor OVL bij het inschrijven op aanbestedingen en aanbestedingsgeschillen

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: