Zorg

De regulering in de zorgsector verandert constant, hetgeen vaak grote consequenties heeft voor zorgaanbieders. Wij staan zorgaanbieders (care en cure) al meer dan twintig jaar bij om deze veranderingen te implementeren in hun organisaties en in hun relaties met stakeholders (zoals cliƫnten, zorginkopers en andere zorgaanbieders). Wij adviseren onder meer over het aangaan van samenwerkingsverbanden, juridische of bestuurlijke fusies of het tot stand brengen van gemeenschappelijke ondernemingen. Ook begeleiden wij inkopers in de zorgsector (gemeenten, zorgverzekeraars) bij de inkoop van zorg, en adviseren wij zorgaanbieders bij het inschrijven op deze inkoopprocedures. Daarnaast staan wij zorgaanbieders en zorginkopers bij in inkoopgeschillen, zoals geschillen over tariefstelling.

Tot onze cliƫnten behoren:
 • Brancheverenigingen in de zorgsector
 • (Semi)-overheidsinstellingen die subsidies verstrekken aan zorgaanbieders
 • Zorgaanbieders die actief zijn in de volgende sectoren:
  • VVT
  • Geestelijke gezondheidszorg (voor volwassenen, jongeren en kinderen) 
  • Verstandelijk gehandicaptenzorg
  • Ziekenhuiszorg
  • Wmo
  • Jeugdhulp
  • Revalidatiezorg
  • Eerstelijnszorg (waaronder apotheken, huisartsen, fysiotherapeuten)

Enkele referenties:

 • Bijstaan van zorginstellingen bij (tarief)geschillen bij de inkoop van WLZ-zorg, Zvw-zorg, Wmo-zorg en zorg onder de Jeugdwet;
 • Advisering aan academische ziekenhuizen over het aanbestedingsrecht;
 • Bijstaan van academische ziekenhuizen in aanbestedingsgeschillen;
 • Bijstaan van zorginstellingen bij geschillen met de Nederlandse Zorgautoriteit over het verlenen van staatssteun;
 • Bijstaan van zorginstellingen bij geschillen met de Nederlandse Zorgautoriteit over tarieven en prestaties;
 • Adviseren van zorginstellingen over het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten;
 • Melden van fusies en overnames bij de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt;
 • Bijstaan van zorginstellingen bij onderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt inzake het kartelverbod;
 • Het geven van compliancetrainingen bij zorginstellingen en brancheverenigingen in de zorgsector.

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: