ICT

Onze aanbestedings- en mededingingsspecialisten hebben al meer dan twintig jaar ervaring met het bijstaan van ondernemingen en decentrale overheden bij aanbestedingen en mededingings- en staatssteunvraagstukken in de ICT-sector in de meest ruime zin. Denk aan infrastructuur (servers, storage, netwerk), werkplekken, multifunctionals, software en diensten (SaaS). Door deze jarenlange ervaring beschikken wij over dusdanige kennis van ICT dat wij snel de vertaalslag kunnen maken naar het juridische vraagstuk.

Tot onze cliƫnten behoren:
 • Decentrale overheden
 • Semi-overheden
 • Hardwarefabrikanten
 • Hardwareresellers
 • Fabrikanten van multifunctionals
 • Softwarefabrikanten
 • Softwareresellers
 • Leveranciers van specifieke ICT-oplossingen (bestaande uit hard- en software)
 • Leveranciers van SaaS-oplossingen (waaronder HRM/PSA en voertuigtelematica)

Enkele referenties:

 • Adviseren aanbestedende diensten en ondernemingen over de mogelijkheden voor onderhandse gunning van ICT-oplossingen;
 • Begeleiden van een zelfstandig bestuursorgaan bij een Europese aanbesteding voor de levering van een (sociaal) intranet;
 • Opstellen van aanbestedingsdocumenten voor de inkoop van een nieuw bedrijfsinformatiesysteem ten behoeve van een publiekrechtelijke stichting;
 • Bijstaan van aanbestedende diensten in kort geding, waaronder een ROC in het kader van de levering van een DeelnemerInformatieSysteem en een Universitair Medisch Centrum in het kader van de levering van multimediavoorzieningen in operatiekamers;
 • Bijstaan van leveranciers bij het inschrijven op Europese aanbestedingen, bijvoorbeeld op de door de rijksoverheid gehouden EASP aanbestedingen;
 • Bijstaan van winnende inschrijvers in kort geding, bijvoorbeeld in het kader van de door de rijksoverheid gehouden EASI en ROAD aanbestedingen en door de politie gehouden aanbesteding voor server en storage;
 • Adviseren over mededingingsrechtelijk toegestane distributiesystemen.

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: