Food en agri

De food- en agrisector wordt voor een belangrijk deel gereguleerd door Europese regels. En ook op nationaal niveau is er grote aandacht voor deze sector en wordt bijvoorbeeld ruimte gecreƫerd voor duurzaamheidsinitiatieven en het vergroten van het dierenwelzijn. Wij adviseren al meer dan twintig jaar over regulatoire aspecten en mededingingsrechtelijke, staatssteunrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke vraagstukken in de food- en agrisector. Wij adviseren ondernemingen over het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten en verlenen bijstand aan ondernemingen die verdacht worden van overtreding van de mededingingsregels. Wij staan ondernemingen en aanbestedende diensten bij met vragen over aanbestedingen in de food- en agrisector, of in het geval van geschillen naar aanleiding van aanbestedingsprocedures. Daarnaast beoordelen wij of overheidsbijdragen aan projecten in de food- en agrisector in overeenstemming zijn met de staatssteunregels en verrichten, indien nodig, staatssteunmeldingen bij de Europese Commissie.

Tot onze cliƫnten behoren:
 • Land- en tuinbouwondernemingen
 • Veehouderijen
 • Ondernemingen die actief zijn in de verwerking van agrarische producten
 • Ondernemingen die actief zijn in de supermarktsector
 • Ondernemingen die actief zijn op het gebied van veterinair onderzoek
 • Brancheverenigingen die actief zijn op het gebied van keurmerken in de food- en agrisector

Enkele referenties:

 • Advisering aan een onderneming die actief is op het gebied van veterinair onderzoek bij diverse mededingingsrechtelijke en staatsteunrechtelijke vraagstukken;
 • Bijstaan van tuinbouwbedrijven bij duurzaamheidsinitiatieven in het kader van watergebruik;
 • Melden van concentraties in de landbouw- en veehouderijsector bij de Autoriteit Consument en Markt;
 • Bijstaan van een supermarktketen inzake een procedure over een exclusiviteitsclausule;
 • Advisering aan een branchevereniging over de mededingingsrechtelijke aspecten van een keurmerkregeling;
 • Bijstaan van een UMC in een kort geding over een Europese aanbesteding voor warmedrankautomaten;
 • Begeleiden van een ziekenhuis bij de aanbesteding voor cateraar.

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: