Go To Top

Pascal Broers studeerde Nederlands recht (privaat-, staats- en internationaalrechtelijke afstudeerrichting) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1995). Na zijn studie was hij verbonden aan de Productschappen Vee, Vlees en Eieren onder meer als hoofd van de afdeling Juridische Zaken en werkzaam op het gebied van het Europees landbouwrecht, civiel en bestuursrecht.

Pascal Broers was tot begin 2009 als Programmamanager Food & Agri werkzaam bij de Directie Mededinging van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daar hield hij zich onder meer bezig met de detectie van inbreuken op de Mededingingswet, en het begeleiden van onderzoeken naar kartels. In dat kader had hij frequent contact met medewerkers van de Europese Commissie en medewerkers van mededingingsautoriteiten in andere EU-lidstaten. Daarnaast is hij betrokken geweest bij de beoordeling van diverse grote en kleinere fusies en overnames.

Per 1 februari 2009 is Pascal Broers toegetreden als partner tot Maasdam Mededingingsadvocaten. Hij adviseert brancheverenigingen, overheden, ondernemingen en personen op het gebied van het Europees en Nederlands mededingingsrecht en het staatssteunrecht. Pascal begeleidt cliënten in procedures bij onder meer de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de civiele rechter.

Pascal Broers voltooide de postdoctorale opleiding EU Competition Law (King’s College, University of London) en is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht en de Vereniging voor Europees Recht.