Markt en overheid

Overheden die commerciële activiteiten verrichten, zoals het exploiteren van jachthavens, het verhuren van vastgoed of het beheren van parkeergarages, concurreren met ondernemingen. Om concurrentievervalsing te voorkomen, moeten overheden zich aan gedragsregels houden. Deze gedragsregels staan in de Wet Markt en Overheid (waarmee de Mededingingswet is gewijzigd). Zo moeten overheden alle kosten die zij maken voor een dienst doorberekenen in de prijs en mogen overheden hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen boven concurrerende bedrijven. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze gedragsregels.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Bent u een overheidsorgaan dat ook commerciële activiteiten wil gaan verrichten, dan kunnen wij u adviseren over de wijze waarop u dit kunt doen in overeenstemming met de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid.
  • Heeft uw onderneming last van een overheidsorgaan dat commerciële activiteiten verricht in concurrentie met uw onderneming, dan kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om hiertegen op te komen.


Neem contact op


<< Staatssteunrecht

Onze specialisten

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: