Europese staatssteunregels

De Europese staatssteunregels zijn neergelegd in de artikelen 107, 108 en 109 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Overheden die steun willen verlenen, in welke vorm dan ook, moeten deze bepalingen in acht nemen. Ook voor ondernemingen is het belangrijk dat deze regels in acht worden genomen, omdat staatssteun in principe verboden en daarmee onrechtmatig is. Steun die niet rechtmatig is verleend moet worden teruggevorderd, omdat hiermee de mededinging op de Europese markt kan worden verstoord.

Als sprake is van staatssteun dan betekent dat nog niet dat het verlenen van de steun verboden is. Staatssteun kan rechtmatig zijn. Zo heeft de Europese Commissie een aantal vrijstellingsverordeningen ontworpen. Op basis hiervan kunnen decentrale overheden steun verlenen voor bepaalde beleidsdoelen, zonder dat een formele aanmeldingsprocedure nodig is. Ook kan sprake zijn van een compensatie voor het verrichten van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB).

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Bent u een overheidsorgaan en wilt u steun (in welke vorm dan ook) verlenen aan een onderneming, dan denken wij graag met u mee hoe de steunmaatregel in overeenstemming met de staatssteunregels het beste kan worden ingericht.
  • Bent u een onderneming die steun kan ontvangen van een overheidsorgaan, dan denken wij graag met u mee hoe de steunmaatregel in overeenstemming met de staatssteunregels het beste kan worden ingericht.
  • Wij kunnen u adviseren over de vraag of een steunmaatregel gemeld moet worden bij de Europese Commissie.
  • Als een steunmaatregel bij de Europese Commissie moet worden gemeld, dan kunnen wij deze melding voor u verrichten.
  • Heeft een concurrent van uw onderneming steun ontvangen waar u het niet mee eens bent, dan kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om hiertegen op te komen.


Neem contact op


<< Staatssteunrecht

Onze specialisten

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: