Go To Top

Per 1 april 2013 kunnen ondernemingen een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Klachten kunnen gaan over een onrechtmatige onderhandse gunning of over een ondeugdelijke aanbesteding. De Commissie neemt de klacht pas in behandeling als de onderneming eerst heeft geklaagd bij de betreffende aanbestedende dienst.

Tot 23 mei 2013 heeft de Commissie nog maar twee klachten ontvangen. Beide klachten zijn niet in behandeling genomen. Eén klacht zag op een aanbestedingsprocedure van voor 1 april 2013. De andere klacht was onvoldoende gemotiveerd.

Wat betekent dit voor aanbestedende diensten?

Aanbestedende diensten zijn verplicht om:

 • een intern onafhankelijk klachtenmeldpunt in te stellen. Dit meldpunt moet worden bemenst door personen die verstand hebben van inkoop en aanbesteden en niet betrokken zijn bij de concrete aanbesteding waar de klacht op ziet;
 • in hun aanbestedingsbeleid een beschrijving op te nemen van de klachtenprocedure;
 • bij iedere aanbesteding te melden waar ondernemers een klacht kunnen indienen en hoe de klachtenprocedure zal verlopen.

Wat kan Maasdam Broers Fischer advocaten voor u betekenen?

Wij kunnen:

 • als onafhankelijke back-office van uw klachtenloket de ontvangen klachten snel en deskundig afhandelen;
 • uw eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid opstellen of aanpassen;
 • uw standaarddocumenten (waaronder een selectieleidraad, aanbestedingsleidraad, gunnings-/afwijzingsbrieven, algemene voorwaarden) 'Aanbestedingswet 2012-proof' maken.


Wat betekent dit voor inschrijvers?

Inschrijvers die een succesvolle klacht willen indienen, moeten het volgende stappenplan volgen:

 • Vragen stellen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen;
 • Bij negatieve beantwoording: klacht instellen bij de aanbestedende dienst;
 • Bij negatieve of niet tijdige beantwoording: klacht instellen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Wat kan Maasdam Broers Fischer advocaten voor u betekenen?

Wij kunnen:

 • een scan uitvoeren op de aanbestedingsdocumenten op aanbestedingsrechtelijke onrechtmatigheden, onregelmatigheden en onduidelijkheden;
 • u helpen bij het zorgvuldig formuleren van de benodigde vragen;
 • u helpen bij het opstellen van een klacht bij de aanbestedende dienst;
 • u helpen bij het voldoende gemotiveerd opstellen van een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.