Go To Top
Wetsvoorstel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU gepubliceerd.

Op 29 oktober jl. is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012. Het wetsvoorstel dient ertoe de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU in de Nederlandse aanbestedingswetgeving te implementeren. Wetsvoorstel, memorie van toelichting en advies van de Raad van State kunt u vinden op de website van de Tweede Kamer.

In verband met redactionele correcties is er een herzien wetsvoorstel gepubliceerd.