Go To Top

De Vereniging voor Compliance in de Zorg – waarvan Yvonne Maasdam een van de oprichters en bestuursleden is – is recentelijk opgericht en actief geworden. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van compliance in de zorg. Daartoe richt zij zich onder meer op naleving van regels, normen en best practices inzake kwaliteit, veiligheid, financiering, organisatie / governance, privacy en mededinging door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De Vereniging voor Compliance in de Zorg brengt ontwikkelingen in beeld en biedt een platform voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, toezichthouders, belangenorganisaties en adviseurs om kennis en ervaringen op het gebied van compliance uit te wisselen.   
 
De Vereniging voor Compliance in de Zorg organiseert voor haar leden onder andere (avond)lezingen, congressen en andere informatieve bijeenkomsten. Het openingscongres zal plaatsvinden op donderdag 12 september 2013 in Amsterdam. De hoofdlezing zal worden verzorgd door dr. Sylvie Bleker-van Eyk (Chief Compliance & Risk Officer bij Ballast Nedam N.V. en Program Director Post Graduate Compliance & Integrity Management bij de VU Universiteit). Haar lezing zal gaan over het managen van hoofdrisico’s, waaronder veiligheid, waar zorginstellingen mee te maken hebben door middel van het compliance-instrument.
 
De Vereniging voor Compliance in de Zorg zal de dialoog over compliance en toezicht tussen toezichthouders, zorgaanbieders en zorgverzekeraars bevorderen. Daartoe nemen diverse organisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars deel aan de Raad van Advies (zoals brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, Revalidatie Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland) en zal de vereniging regelmatig met toezichthouders overleggen over ontwikkelingen alsook deze toezichthouders betrekken bij diverse activiteiten. 

Meer informatie over de activiteiten van de vereniging is te vinden op www.verenigingzorgcompliance.nl.