Go To Top

Karteltoezicht

Wanneer uw onderneming een overeenkomst sluit met een andere onderneming, is het van belang deze mededingingsrechtelijk te laten beoordelen. Overeenkomsten die in strijd zijn met het mededingingsrecht zijn nietig, en er bestaat een risico dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de Europese Commissie u een boete oplegt voor het niet naleven van de mededingingsregels. Ook overheidsinstellingen die economische activiteiten verrichten dienen zich te houden aan de mededingingsregels.
Wij beoordelen overeenkomsten in het kader van het mededingingsrecht, en verlenen bijstand bij onderzoeken van de ACM of de Europese Commissie inzake mogelijke overtredingen van het mededingingsrecht. Wij toetsen alle soorten overeenkomsten tussen ondernemingen, zoals:
  • distributie-overeenkomsten
  • agentuurovereenkomsten
  • franchiseovereenkomsten
  • technologie-overeenkomsten
  • gezamenlijke inkoopovereenkomsten
  • kortingsregelingen
  • onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten
Daarnaast beschikken wij over ruime ervaring met het toetsen van diverse soorten samenwerkingsovereenkomsten in de zorgsector, de voedselsector, de vervoerssector en in niet-gereguleerde sectoren.
Wij staan ook regelmatig ondernemingen bij die onderwerp zijn van een onderzoek van de ACM of de Europese Commissie. Daarin treden wij op in procedures bij de ACM, onder meer in sectoren als de bouw en de gezondheidszorg. Bovendien bieden we compliance-programma’s aan en geven inhouse cursussen ter waarborging van de naleving van de mededingingsregels door uw organisatie.

Concentratietoezicht

Fusies, overnames en de oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen moeten, in het kader van het concentratietoezicht, gemeld worden bij de bevoegde mededingingsautoriteiten als bepaalde omzetdrempels worden overschreden. Maasdam Broers Fischer Advocaten beschikt over ruime ervaring met het melden van concentraties - in vele sectoren, bij de ACM en de Europese Commissie.