Go To Top

Aanbesteden gaat over het betrekken door aanbestedende diensten van werken, leveringen en diensten van ondernemingen. De Europese aanbestedingsrichtlijnen en de Nederlandse omzettingswetgeving bevatten onder meer verplichte procedureregels voor opdrachten vanaf een bepaalde drempelwaarde.

De actuele drempelwaarden zijn (exclusief BTW):

Drempels vanaf 1 januari 2016


Centrale en
decentrale overheid


     Speciale-sector
bedrijven
 

 
Werken € 5.225.000 € 5.225.000
Leveringen € 135.000/€ 209.000 € 418.000
Diensten € 135.000/€ 209.000 € 418.000
Sociale en andere specifieke diensten € 750.000 €1.000.000;
Concessieovereenkomsten voor werken € 5.225.000 € 5.225.000
Concessieovereenkomsten voor diensten  

€ 5.225.000

€ 5.225.000

De beginselen van gelijke behandeling en transparantie, zowel vooraf als achteraf ter motivering van gemaakte keuzes, vormen de kern van het aanbestedingsrecht. Daarnaast geldt het beginsel van proportionaliteit. Deze beginselen zijn niet alleen van belang bij verplichte (Europese) aanbestedingen, maar ook bij vrijwillige verwervings- en uitgiftetrajecten.

Maasdam Broers Fischer Advocaten adviseren en procederen over verplichte (Europese) aanbestedingen van overheidsopdrachten in diverse sectoren als vervoer, afval, ICT en zorg. Daarnaast adviseren en procederen wij over vrijwillige verwervings- en uitgiftetrajecten.

Voorbeelden van dergelijke trajecten zijn:

  • de uitgifte van gronden in een havengebied ten behoeve van de vestiging van een containerterminal
  • de verlening van concessies voor diensten en private verwervingsprocedures

Ook op het vlak van (grote) civiele en ICT-infrastructuurprojecten, gebiedsontwikkeling en inbesteding hebben wij expertise in huis.